Što podrazumijeva osnovna virtualna šetnja?

Panorame koje tvore virtualnu šetnju moguće je napraviti uz pomoć niz danas dostupnih 360° ili 3D kamera, a ovisno o projektu fotograf procjenjuje kolika je kvaliteta prikaza optimalna da bi virtualna šetnja ispravno funkcionirala na svim uređajima koji ponekad mogu biti procesualno slabi za panorame izuzetno visoke rezolucije. Svaka virtualna šetnja podrazumijeva neometano prikazivanje prezentacije na svim ili većini dostupnih uređaja.

Osnovna virtualna šetnja podrazumijeva minimalno dva pozicijska snimka odnosno uvodni promo (Intro Page), prilagodljiv izbornik (Navigation Bar On/Off), lokacijsku oznaku (Google Maps), informacijsku oznaku (Infobox), Virtual Reality prikaz (VR), automatsko kretanje (Automatic Play) i oznaku zaslona (Full Screen). Ovisno o željama korisnika za svaku virtualnu šetnju moguće je nadograditi funkcije koje se smatraju korisnima za svrhu. Izbor i mogućnosti u današnje vrijeme izuzetno su veliki, ali mogu bitno utjecati na finalnu cijenu izrade.

Glavni zaslon virtualne šetnje može prikazivati više dostupnih jezika (Multilingual Label), može sadržavati logotip (Logo), ikonu drušvene mreže (Social Button), naslov virtualne šetnje (Virtual Tour Name), funkciju prebacivanja s panorame na panoramu (Pano Name), pozadinsku glazbu (Music Play) i još mnogo toga.

Korisne informacije

Što je to virtualna šetnja i 360° panorama?

Kako izgleda tehnologija izrade virtualnih šetnji?

Trebate li za korištenje virtualne šetnje imati licencu ili poseban program?

Koje su osnovne upute za korištenje virtualne šetnje?

Kome je potrebna virtualna šetnja?

Koje su prednosti virtualne šetnje?